ตำแหน่งงาน

IT SECURITY

(Outsource)

อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์คพลาซ่า เวสท์ เอ ชั้นที่ 6 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร

รายละเอียดงาน

หมวดหมู่อาชีพ : Team Lead (IT)

ประสบการณ์ : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

จำนวน : 1 อัตรา

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

Type: Permanent

Responsibilities:

-Identifying vulnerabilities in our current network.
-Managing user and access control in our AD, Azure AD, CyberArk and applications.
-Managing devices (laptops, Mobile, iPad, other)
-Developing and implementing a comprehensive plan to secure our computing network.
-Monitoring network usage to ensure compliance with security policies.
-Monitoring cyber security and threats in our company.
-Co-ordinating with SOC Teams to monitoring, Analyst and protect of threats.
-Co-ordination with infrastructure teams, DevOps Teams to ensure compliance with security and planning.
-Keeping up to date with developments in IT security standards and threats.
-Performing penetration tests to find any flaws.
-Documenting any security breaches and assessing their damage.
-Educating colleagues about security software and best practices for information security.

คุณสมบัติ (Qualification)

-Bachelor or Master’s degree in computer science, Computer Engineering or related
-Experience more than 5 years
-Professional information security certification.
-Experience in an information security role.
-Network and Application Security
-Policy and Standard management
-Knowledge ISO 270001/Cobit/NIST
-Solid knowledge of various information security frameworks.
-SOC Management
-Knowledge cloud computing (AWS and Azure).
-Knowledge Mobile Devices Management.
-Excellent problem-solving and analytical skills.
-Ability to educate a non-technical audience about various security measures.
-Effective verbal and written communication skills.

เงินเดือน 80k - 100k

ส่ง Resume

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้