ตำแหน่งงาน

FULL-STACK DEVELOPER

(Outsource)

BTS พญาไท (อาคารพญาไทพลาซ่า)

รายละเอียดงาน

หมวดหมู่อาชีพ : Software Developer

ประสบการณ์ : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

จำนวน : 1 อัตรา

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

- รายละเอียดงาน
พัฒนา Web Page ใช้ Angular + C# .net และ รายงานใช้ SQL Server,
เน้นมี ปสก ***MS Reporting Service (SQL Server Reporting Services หรือ SSRS )*** ติดต่อกับ SQL Server DB
- เคยใช้ Report tools เช่น MS Reporting service, Crystal Report และเคยทำระบบเกี่ยวกับ Finance, Accounting, ERP

คุณสมบัติ (Qualification)

1 จบปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าในสายงาน วิทย์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวคอมพิวเตอร์ หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
2 มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 1 ปี โดยเฉพาะ Web base
3 สามารถทำงานเป็นทีมได้

- รูปแบบการทำงาน
Onsite 100 %
Mon-Fri 9.00-18.00

- รูปแบบการสัมภาษณ์
Online ทั้ง 2รอบ : รอบแรก จะเป็นการพูดคุยเบื้องต้นและอธิบายโจทย์ต่างๆกลับไปทำ (design table, develop web page, write SQL Script)
รอบสองจะเป็นการแสดงผล Test + นำผล Test ไป Discuss กับ Dev team 

เงินเดือน 30k - 35k

ส่ง Resume

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้