ตำแหน่งงาน

SENIOR DATA ENGINEER

(Outsource)

BTS ปุณวิถี (hybrid Onsite 3 days/week)

รายละเอียดงาน

หมวดหมู่อาชีพ : Software Developer

ประสบการณ์ : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

จำนวน : 1 อัตรา

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

Job Responsibilities:
- Designing and building data models to support business requirements.
- Developing and maintaining data ingestion and processing systems.
- Implementing data storage solutions (databases and data lakes)
- Ensuring data consistency and accuracy through data validation and cleansing techniques
- Working together with cross-functional teams to identify and address data-related issues
- Writes unit/integration tests, contributes to engineering wiki, and documents work.

คุณสมบัติ (Qualification)

Qualifications:
- BS or MS degree in Computer Science or a related technical field
- Advanced working SQL knowledge and experience working with relational databases, query authoring (SQL) as well as working familiarity with a variety of databases.
- A successful history of manipulating, processing and extracting value from large disconnected datasets.
- Experience building and optimizing data pipelines, architectures and data sets.
- Experience designing, building, and maintaining data processing systems
- Experience with orchestration tools e.g. batch and real-time data processing
- Experience with CICD pipeline data
- 5+ years of Python or Java development experience
- 5+ years of SQL experience (No-SQL experience is a plus)
- 5+ years of experience with schema design and dimensional data modeling

 

เงินเดือน 60k - 80k

ส่ง Resume

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้