ตำแหน่งงาน

Project Manager

(Outsource)

-

รายละเอียดงาน

หมวดหมู่อาชีพ : Executive Position (Non-IT)

ประสบการณ์ : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

จำนวน : 0 อัตรา

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • Coordinate internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of projects
 • Ensure that all projects are delivered on-time, within scope and within budget
 • Developing project scopes and objectives, involving all relevant stakeholders and ensuring technical feasibility
 • Ensure resource availability and allocation
 • Develop a detailed project plan to track progress
 • Use appropriate verification techniques to manage changes in project scope, schedule and costs
 • Measure project performance using appropriate systems, tools and techniques
 • Report and escalate to management as needed
 • Manage the relationship with the client and all stakeholders
 • Perform risk management to minimize project risks
 • Establish and maintain relationships with third parties/vendors
 • Create and maintain comprehensive project documentation

คุณสมบัติ (Qualification)

-

เงินเดือน 70k - 120k

ส่ง Resume

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้