ตำแหน่งงาน

Product Owner

(Outsource)

BTS, MRT

รายละเอียดงาน

หมวดหมู่อาชีพ : Executive Position (Non-IT)

ประสบการณ์ : 5 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

จำนวน : 0 อัตรา

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

  • Collaborating with prospective users and clients to understand and anticipate their needs and translate them into product requirements
  • Defining the vision for the team’s product
  • Creating a product road map based on this vision
  • Managing the product backlog and prioritizing them based on changing requirements
  • Overseeing all stages of product creation including design and development
  • Developing user stories
  • Monitoring and evaluating product progress at each stage of the process
  • Liaising with the product team and end-users to deliver updates
  • Participating in Scrum meetings and product sprints

คุณสมบัติ (Qualification)

-

เงินเดือน 70k - 150k

ส่ง Resume

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้