ตำแหน่งงาน

Sale Co-Ordinator

(Outsource)

MRT เดินทางด้วยสายสีม่วง ลงสถานีสะพานพระนั่งเกล้า (ทางออก 2) เดินประมาณ 200 เมตร อยู่ใกล้กระทรวงพาณิชย์

รายละเอียดงาน

หมวดหมู่อาชีพ : Executive Position (Non-IT)

ประสบการณ์ : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

จำนวน : 1 อัตรา

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

Type: Permanent 

รายละเอียดงาน
• ให้ข้อมูลและรายละเอียดบริการของกิจการแก่ลูกค้าใหม่ของบริษัท (ลูกค้าไทย&จีน)
• ดูแลลูกค้าที่ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ของกิจการ
• จัดทำและเตรียมใบเสนอราคา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้า
• เก็บข้อมูลต่างๆจากลูกค้า เพื่อใช้ในการประเมินราคาค่าบริการ
• ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ
• ช่วยสื่อสารและติดต่อประสานงานกับลูกค้าชาวจีน
• แปลบทความต่างๆ ลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ (ภาษาจีนกลาง)

คุณสมบัติ (Qualification)

1.อายุไม่เกิน 35 ปี
2.สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้เป็นอย่างดี
3.มีจิตใจบริการ ชอบการติดต่อสื่อสาร มีทักษะการเจรจาที่ดี
4.ทัศนคติดีในการทำงาน รักการทำงานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบ
5.รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ และพร้อมเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

- สวัสดิการ
ประกันสังคม , โดยเฉลี่ยโบนัส 2 เดือน , Outing

- รูปแบบการทำงาน : Onsite Mon-Fri. 9.00 AM-18.00 PM


- รูปแบบการสัมภาษณ์

สัมภาษณ์สองรอบ : รอบแรกคุยทั่วไป (Face to Face)  และรอบสองมีทดสอบเรื่องการสื่อภาษาจีนกลาง(online)

เงินเดือน 30k - 35k

ส่ง Resume

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้