ตำแหน่งงาน

OPERATION MANAGER (Web 3.0)

(Outsource)

BTS เพลินจิต

รายละเอียดงาน

หมวดหมู่อาชีพ : Executive Position (Non-IT)

ประสบการณ์ : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

จำนวน : 1 อัตรา

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

Permanent Type: 

** สามารถสื่อสารภาษาจีนกลาง หรือภาษาอังกฤษได้****

รายละเอียดงาน
1. Analyze market dynamics, optimize operational processes, and promote the company's development in the Web3 field;
2. Be familiar with the Web 3.0 industry, expand Web3 resources, and understand the operation of Web3 industry communities;
3. Maintain relationships with important business partners and customers and explore new cooperation opportunities.
4. Regularly report operating status to leaders and make suggestions for improvements.


คุณสมบัติ (Qualification)

1. Excellent English communication skills, able to communicate and communicate on behalf of the company.
2. More than 1 year of experience in the Web 3.0 industry, familiar with the blockchain and cryptocurrency markets;
3. Familiar with overseas Web3 markets and have project resources;
4. Interested in new things, digital marketing and events, and have active thinking.

- สวัสดิการ > ประกันสังคม วันหยุดลาพักร้อน ลากิจ เบี้ยขยัน
- รูปแบบการทำงาน Mon-Fri 100% onsite
- 9.00-18.00 (flexible)
Location :  อาคารมหาทุน พลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ติด BTS เพลินจิต ทางออกประตู 2)


- รูปแบบการสัมภาษณ์  2 รอบ

รอบแรกออนไลน์ และรอบสองมาที่ออฟฟิศ สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งสองรอบ

เงินเดือน 40k - 60k

ส่ง Resume

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้