ตำแหน่งงาน

MARKETING MANAGER (Web 3.0)

(Outsource)

ติด BTS เพลินจิต ทางออกประตู 2

รายละเอียดงาน

หมวดหมู่อาชีพ : Executive Position (Non-IT)

ประสบการณ์ : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

จำนวน : 1 อัตรา

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

Permanent Type: 

** สามารถสื่อสารภาษาจีนกลาง หรือภาษาอังกฤษได้****

1. Engage in web3 related technology and industry research
2. Engage in marketing, project communication and online/offline speeches
3. Maintain relationships with important business partners and customers and explore new cooperation opportunities.
4. Regularly report operational status to company leaders and make suggestions for improvements.

คุณสมบัติ (Qualification)

1.Interested in research on decentralized finance, technology and blockchain.
2.Able to accept global business trips.
3.Excellent communication skills in Chinese and English, able to communicate on behalf of the company with external parties.
4.Self-starter, proactive and passionate
5.Good-looking

- สวัสดิการ > ประกันสังคม วันหยุดลาพักร้อน ลากิจ เบี้ยขยัน
- รูปแบบการทำงาน Mon-Fri 100% onsite
- 9.00-18.00 (flexible)
Location :  อาคารมหาทุน พลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ติด BTS เพลินจิต ทางออกประตู 2)


- รูปแบบการสัมภาษณ์  2 รอบ

รอบแรกออนไลน์ และรอบสองมาที่ออฟฟิศ สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งสองรอบ

เงินเดือน 30k - 60k

ส่ง Resume

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้